Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
de beschermster, de vriendin der armen en ellendigen; Een kvmad ge-
veten is de getuige, de gevangenis, de rechter, de beul en de straf
der zonde.
Ook wordt het lidwoord herhaald, wanneer de zelfst. naamw.
eene tegenstelling vormen: Be dood roept den koning en den be-
delaar, den grijze en den zuigeling; Hij sprak mij over het zoit en
het zuur van zijn leven; De strijd tusschen den zwakke en den sterke
moest wel met des laatsten zegepraal eindigen.
Worden twee nevengeschikte zindeelen door het verklarende
voegwoord of verbonden, dan mag het lidwoord niet herhaald wor-
den: De bijvoeglijke naamw. of adjectieven drukkende hoedanigheid
van eene zelfstandigheid uit; Be boa constructor of reuzenslang be-
reikt in Afrika niet 'zelden eene lengte van 12 el.
Vele titelnamen, vddr eigennamen staande, missen gewoonlijk
het lidwoord. Daartoe behooren o. a.: saar, sultan, paus, bisschop,
keizer, koning, kardinaal, hertog, vorst, prins, graaf, baron, kapi-
tein, luitenant, kolonel, majoor, generaal, korporaal, sergeant, tam-
boer, fourier, jonkheer, keizerin, koningin, gravin, barones, vrouw,
jonkvrome, freule, prinses enz.; als: Saar Petek de Groole, Paus
SiiTTJS V, Bisschop Adelbold, Keizer kihel, Prins wille.\r,
Kapitein Hébaugièee, Generaal Chassé, Koningin'^vyiQKi>L, Ser-
geant Janssen, Baron yk^ Hall enz.
Jacoba brak haar tweeden echt
En koos haar derden man.
En staafde haar verloren recht
Ter straf van Hertog Jan.
Tollens. Alhrecht Beiling.
Samenstellingen daarentegen nemen niet zelden het lidwoord vóór
zich: Daartoe behooren, o. v..-. paltsgraaf, markgraaf, landgraaf,
aartshertog, groothertog,grootvorst, kapitein-ter-zee, Ivitenant-ter-zee,
brigade-generaal, veldmaarschalk, schout-bij-nacht, viee-admiraal,
luitenant-kolonel, erfprins, kroonprins, rijksprinses, rijksvorstin enz.
Verder: dauphijn, infant, infante, admiraal, vaandrig en meer andere.
Beroepsnamen, en titelnamen die als ambtsnamen beschouwd