Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
Meervoüd.
Sterh verbuiging,
Manuelijk. Onzijdig.
1. Die manne, die man. 1. Die woert [woord].
2. Der manne, der man. 2. Der woerde.
3. Den mannen. 3. D^n woerden.
4. Die manne, die man. 4. Die woert.
Zwakke verbuiging.
Mannelijk. Vrouwelijk.
1. Die graven. 1. Die vrouwen.
2. Der graven, 2. Der vrouwen,
3. Den graven. 3. Den vrouwen.
4. Die graven. 4. Die vrouwen.
Verbuiging van het lidwoord van eenheid en het zelfst. naamw.-
Enkelvoud.
Mannelijk. Vrouwelijk. Onzijdig.
1. Een mensch. 1. Eene echtgenoote. 1. Een huis.
2. Eens menschen. 2. Eener echtgenoote. 2. Eens huizes,
3. Eenen niensch, 3. Eener echtgenoote, eene 3, Eenen huize>
een mensch. echtgenoote. een huis.
4. Eenen mensch, 4. Eene echtgenoote. 4, Een huis,
een mensch.
Het woordje een neemt den meervoudsvorm niet aan. Men kan
menschen, echtgenooien, huizen beschouwen als' het meervoud van
een mensch, eene echtgenoote, een huis.
Meer en meer wint het gebruik veld om eenen te verkorten
tot eet^ of een. Het weglaten der e van eene verdient geene aan-
beveling.
Alleen ten gevolge eener uitlating staat een soms voor een meer-
voudig zelfst. naamw.; b, v,: Wat een menschen zijn er hier voox-.
Wat eene menigte menschen zijn er hier! Niet zelden luidt dit: Wat
al menschen — of: Wat een al menschen zjn er Äwr, hetgeen vaak
omgezet wordt tot: Wat zijn er hier een al menschen!
In uitdrukkingen als: Blijf hier een acht dagen; Qeef me een
*