Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
naamv. enkelv. 's werelds, werelds loopwerelds overvloed;;
Ondank is 's werelds loon»
Wees welkom uit het duister
Van uw verborgenheid, gij Oog der Schepping! Bron
Van 's werelds leven! Straal der Godheid! Schoone Zon!
J. J. L. ten Kate. De Schepping,
Zelfs vindt men eene enkele maal des werelds, als:
In uw bezielend licht
Verheldert zich alree des Werelds aangezicht!
J. J. L. t. K. Be Sch,
Des werelds vlek werd afgewasschen.
W. Bilderduk.
Zoo vindt men ook: vier gulden 's maands, zes stuivers^s weeks,.
hoewel maandweek vrouwelijk zijn 1).
Wij gelooven, dat het zijn nut hebben kan, hier de verbuiging ;
te doen kennen van het liHwoord van bepaaldheid en het zelfstan- ■
dig naamwoord, zooals die in het Middelnederlandsch geschiedde.,
Enkelvoud,
Sterke verbuiging.
Mannelijk. Onzijdig.
1. Die man. 1. Dat woert [woord] 2).
2. Des mannes. 2. Des woerdes.
3. Den manne. 3. Den woerde.
4. Den man. 4. Dat woerd.
Zwakke verbuiging.
Mannelijk. Vrouwelijk.
1. Die grave. 1. Die vrouwe,
2. Des graven. 2. Der vrouwen.
3. Den grave. 3. Der vrouwen.
4. Den grave. 4. Die vrouwe.
1) Zoo schreef men ook in 't Middelnederlandsch des zewes baren voor
de baren der zee. Zee, seice, eerst mann., werd later vrouwelijk.
Van dit seeuwe leidt men den eigen-soortnaam Zeeuw (Zeelander) af.
2. Men schreef ook icort en xooort, zoo in het enkelv. als in het meerv.