Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Pekel is in eigenlijken zin v., in debet, van (pekel veld) o.:
het schuimende pekel.
Pit ^ r ff -r V., , * r van merg en in die
van innerlijke waarde '^,-, het pit van een gedicht.
Diamant is in eigenlijken zin m. of v., in de bet, het schit'
terende o.: het diamant der oogen.
Git is in eigenlijken zin v, ofo., {ndi^htX, "vv^n het gitzwarte o,i
het git deh oogen.
Zwam is v. als plantnaam, o. als tonder.
Brievenpost is in de bet. vau brievenposterij v., in die van
venbode m.
Post is in de bet. van posterij, postkantoor en postwagen v., in
die van pcstbode m.
Greep is in de bet, van grijping, de daad van grijpen, m., in
die vau handvol, handvatsel en mestvork v.
Hof is iu de bet. van tuin m., in alle andere bet. o.
Verder houde men het volgende in het oog:
Ons (Ned.) is o., once (medicinaal), v.
Ketting n m., keten, 7.
Kinnebakken u 0 , kinnebak, v.
Klonter r m., klont, v.
Spaander * rc., spaan, v.
Slib M v., %lik, slijk, 0.
Zadel . a m., zaal, 0,
Slegel . rva., slegge, slei
Rommel v m., rommeling, v.
(ran een vat) jr m., bom, v.
Oorlog heeft alle drie de geslachten. Het v. geslacht zou, daar
't woord zooveel beteekcnt als uitlage (het uitgetrokken zijn),
de voorkeur verdienen, 't Gebruik heeft echter voor het m, ge-
slacht beslist, 't Woord komt 0. a. onz. voor in de volgende re-
gelen van het 176e der Evang. Gezangen:
Gij, almachtig God! wiens wil
Tot de stormen spreekt: Weest stil!
SiJreek nu ook op onze bee