Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOBBEEICHT.
DU boekske, oorspronkelijk bestemd om de derde druk Ie
lijn van mijn Leerboekje {weinig dagen geleden bij den
uitgever dezes verschenen), kreey onder de bewerking 3ulk eene
"iitgebreidlieid, hetgeen eerst en vooral bij liet afdrukken in
het oog viel, dat de Heer Vak Nooten er te recht bezwaar in
vond, hét onder den gewonen titel in het licht te geven. Daar-
om verschijnt het nu, op zijn verlangen, onder een anderen
titel, en wij tivijfelen er geen oogenblik aan, of 't zal vooral
Hulponderwijzers en Kweekelingen hoogst welkom zijn en op
Normaal- en Hoogere Burgerscholen met vrucht gebruikt kun-
nen worden.
Daar het eene gedeelte van dit Handboekje ouder, het andere
jonger is dan de 3" druk van mijn Leerb., is er tusschen
den inhoud van beide in enkele opzichten eenig verschil. Ik
acht het daarom noodig hier te zegg'M, dat ik aan de verdee-
ling der voornaamwoorden in zeven soorten nu de voorkeur
geef; dat ik diegene en degene niet tot de aanwij-
zende, maar tot de bepaling-aankondigende voor-
naamw. [de 7-ie soort) wensch te rekenen; dat ik dezelve
niet meer voor een persoonl., maar voor een aanwijs,
voorn. houd.