Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
In Terheven stijl komt oogenblik zoowel mannelijk als onzij-
dig voor:
Niet eeuwig zal die hope kwijnen.
Die naar het uur der ruste smacht;
Die oogenblik zal haast verschijnen,
Hoe lang ook hijgend ingewacht.
In de Nieuwe Christen Earptonen enz. van J. J. L. ten Kate
draagt een lied het opschrift: Eet plechtig oogenblik. Daarin leest
men o. a.:
Ook dit oogenblik. Heer!
Is verheven en groot,
't Is uit U en keert weer
In Uw eeuwigen schoot.
Kerkhof is te recht o. Het mann. kerkhof vim aaneen kerktuin
doen denken, niet aan het hof van de kerk, d. i. de plaats, on-
middellijk om en bij de kerk gelegen, het terrein om de kerk, dat
aan de kerk toebehoort, en dat vroeger algemeen tot begraafplaats
diende, waardoor kerkhof allengs de beteekenis van begraafplaats
gekregen heeft.
Herberg en hooiberg zijn v., als samenstellingen met het ver-
ouderde v. berge, dat bergplaats beteekende. Her in herberg is
hetzelfde als heer, heir, d. i. leger.
De samengestelde zelfst. naamw. die personen aanduiden, volgen
het natuurlijke geslacht van deze personen. Zoo brekebeen m.,
deugniet, brekespel, schendbrok, schendekeuken, sloddervos, steiloor,
slokop, zotskap, m. en v.
Onzijdig zijn:
Misdruk, als verkorting van misdruksel,
huisraad, » » , huisgeraad (Zie n°. 23, 5°.),
kwik, ' I t kwikzilver,
klim, t t t klimop,
wijf, , ! t wijf man. Man beteekent in
het Noordsch slaaf, en is onz.