Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Hij heeft geen tehuis. Er is geen waarom^ of er is een
daarom, "Men wikte het voor en het tegen. Ook over Beth-
saïda en Chorazin sprak Jezus zijn verschrikkelijk wee uit,
140. De zelfstandig naamwoordelijke vorm (de onbe-
paalde wijs) der werkwoorden: Makkers! H is nu zingens
tijd. Zij keven tot vechtens toe. Het schreien stond
hem nader dan het lachen. Tot weer ziens enz.
15®, Van de vreemde woorden of woorden met vreemde uit-
gangen:
a. De meeste woorden op eel, als: bekkeneel, bureel, bordeel,
truweel, struweel, houweel, rondeel, tafereel, tooneel, kasteel, kaneely
kardeel, kwarteel, graveel, gareel (ook^r^e/), juweel, kapiteel, kra-
keel, paneel, perceel, penseel, prieel, plateel {^^r^eivrexY), gatenplo'
teel, kameel (scheepskameel: werktuig om schepen te lichten) enz.
Mannelijk zijn kanteel, karbeel^ korheel en barbeel,
In sommige streken gebruikt men houweel v.
Karveel is v., als de naam vau een vaartuig. Verder zijn v.
kandeel en filomeel (nachtegaal).
b. Die op ent en ment, als: ciment, talent,piment,patent, par-
kement of perkement, operment, quotient, testament, parlement, ser-
pent, present, consent, compliment, element, instrument, repetent
Eenige uitzondering: tangent (klavierpennetje), is v.; president,
regent, proponent, recensent, en dergelijke namen van mann. perso-
nen op ent, zijn natuurlijk m.
c. De meeste op als: banket, genet, heimet,kabinet, karpet,
klinket, korset, lampet, lancet, muèket, pakket, pincet, quartet,
quintet, salet, servet, sonnet,palet (eens schilders), raket (kaatstuig),
portret, brevet, signet, cachet, stamet, koket, floret (zijde), stilet,
lazaret, piket, staket, sorbet (een Oosteische drank), por^^^,/oiVe^,
vignet, kasket enz.
Vrouwelijk zijn kornet en trompet, als vreemde namen van mu-
ziekinstrumenten; renet, als boomvrucht; raket, als plantnaam ;
korvet, als naam van een vaartuig.
Verder kornet (als verkorting van kornetmuts), cabriolet, omelef,
palet {ptn kaatstuig), langet, menuet, silhouet, kadet (halfstuivers-