Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scanScanned page
Bij den Uitgever dezes is van deurelfden Schrijver
mede verschenen:
Zinsontleding. Een Leerboek voor Onderwijzers en
Kweekelingen. Eerste Stukje, 2e., verb. druk. / 0,50.
Idem. Tweede Stukje........... - 0,60.
Idem. Derde Stukje..........- 1,10.
De 3 deelen compleet. . . . '......V 2,SC.
Zinsontleding. Een beknopt Leerboekje voor de Volks-
schdbl............../ 0,17i
Beknopte Nederlandsche Spraakkunst. Een Leer-
boekje voor de Volksschool. Derde, vermeerderde
druk.............../ 0,25.
Beknopt Leerboekje der Nederlandsche Spraak-
kunst. Tweede, vermeerderde'druk. . . . ƒ 0,12^.
Honderd Opstellen ter verbetering, voor de hoogste
klasse der Volksschool. 2e., verbeterde druk. f 0,25.
Tijdtafel van de geschiedenis der Provincie Zee-
land. Eeu Leerboekje voor Onderwijzers en Kwee-
kelingen..............ƒ 0,65.
Zeeland. Een Geschied- en Aardrijkskundig Leerboekje
voor de middelste en hoogste klasse der Volks-
school............../ 0,12i.
Deze werkje s zijn bij alle Boekhandelaren te verkrijgen
of te ontbieden.