Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
heer B., Mevrouw, Mijne Ileeren, Weleerwaarde Zeergeleerde
Heer, de ïlooge Raad, Zijne Excellentie de Minister van Din-
nenlandsche Zaken, de Commissaris des Konings, Hare Ma-
jesteit de Koningin, [lij is Ridder van de Militaire WiUemsor le,
ftij de eereteekenen, die op de borst en aan den hals van d^n
held van Qimtre-Bras reeds schitterden, voegde de keizer van
Rusland {Aug. 1815) de versierselen der Tweede Klasse van
de Orde van Sint George, de koning van Pruisen die der Eerste
van den Rooden Adelaar en de keizer mn Oostenrijk het Kom-
mandeurskruis der Militaire Orde van Maria Theresia.
11°. De woorden, welke door hunne bijzondere bet«e-
kenis eene opzettelijke aanwijzing of onderscheiding ver-
eischen: Het Ministerie ijverde voor de rechten der Kroon-, do
Regeering is niet gelukkig geweest in de verdediging van dat
wetsontwerp-. Deze zaak zal voor het Hof dienen-,
In 't Voorleden Ligt het lieden;
In het Nu, Wat worden zal.
12'. In brieven de voornaamw. van den tweeden persoon.
13°. Verkortingen van eeretitels, van <Ie namen der
windstreken enz., als: Z. M., II. M.. Z. K. II., II. K. II..
fl. II. K. K. H. II.; Z. VV., i\.0.,N.O.t.O.;N.B.voorno/a
bene, d. i. let wel; P. S. voorpost scriptum, d. i. naschrift; O. B.
W. .M., d. i. onvoorziene-brandwaHrborgmaatschappij enz.