Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
86. Tusschenwerpsels zijn klanken, nu eens mei, dan
zonder bepaalde beteekenis, die men uitbrengt bij zekere
gewaarwordingen.
De gebruikelijkste gevoelshlanken zijn: ach! och l o! ei! ha!
brrr! ha! foei! heisa! hoera! hoezee / he! hm hm! oei! ai! ah ah!
Men brengt lot deze woordsoort ook klanknabootsingen,
als: tiktak! pief! paf! poef! bom! plomp! bom, ham! krik,
Irakf hoe, boe! klets! klingeling!
Hei! holla! ei! ho! top! geven een verlangen tc kennen.
Verder woorden als tusscbcnwcrpsels gebruikt: voort! weg!
marsch! halt! stil! kom, kom! komaan! — Men besehouwc
deze liefst als onvolledige volzinnen.
Geeaerlei bepaald gevoel vpordt uitgedrukt door o! Ongenoegen,
door och ï Smart, door och! ach ! o wee ficee! och Hemel! ach God!
euz. LUhameVjhe pijn, door au ! aau ! ai! cei! Beklag, door helaas !
Vreugde en wreede lud, door ha! Opwekking tot vreugde, door
hei&a! Aanhitsing, door isa! Bescheiden uiinoodiging, door ti! ei
lieve! Bevreemding, verwondering of verbazing, door hé! ei! Be-
treiiging na bckon-,en inlichting, door zoo zoo! ah ah! Overblij-
vende twijfel, door hm hm! Een toensch, door och! ai! Afschuw
en walging, door/ba / ha! brrr! Volksvreugde, dooï hoezee ! Hoera !
hurra! 1) is een krijgsmanskreet.
87. Men schrijft met eeue hoofdletter:
Hel eerste woord van eiken volzin.
Het eerste woord eener aanhaling: Jezcs zeide: »Heb
Cl ad lief boven alles en uw naaste als uzelven."
3 . Hel ccislc woord van eiken versregel.
1) Hurra is de gebiedende wijs van het werkw. hurren, d. i. ijlen,
zich spoeden, met het oude Insschenwerpsel a.