Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
welke dier tijts zeer gezocht waren en zelf aan
koningen en vorsten als geschenk werden aan-
gebooden. Door deze werktuigen ontdekte de
beruchte natuurkundige Leeuwenhoek, een delf-
tenaar van geboorte, die de mikroskoopen ver-
betert, dat de ogen der insekten uit een aantal
halve boltjes bestonden, zoodat hij in de ogen
eener gewone vlieg 8000 zulke uitpuillingen,
allen van een keurige, zeshoekkige gedaante
ontdekte.
4.
Smids en timmermans, metselaars en schoor-
steenveegers, glasmaakers en ververs, kortom
alle ambagtslieden zijn nuttig en nootzakelijk.
De een kan bijna niets zonder de ander. Niet
alleen de rijke en aanzienelijke, ook de arme
en geringe is in eene maatschappij onontberelijk.
Gij handelt dus verkeert wanneer gij den arme
mot een oog van minachting beschouwd en gij
handeldt laag wanneer gij voor den rijke kruipt
en uw zelf verneedert om zijn gunst te winnen.
Hun die boven ons staan moet men achten en
eren; dit is elk zijn pligt; maar men mag nooit
vergeten dat zij ook maar mensen zijn, die on-
der het bestier staan van den heer des hemels
en. aarde. Een is onze heer, en wij alle zijn
broeders, kinders van een vader.