Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
Knuiveks, (T.) Algememe geschiedenis,
van de vroegste tijden tot op de
tegenwoordige dagen. Een Leer- en
leesboek, ten behoeve van Onder-
wijzers en ten gebruike op Gj-mna-
siën en Instituten ingerigt. Ie, 2e en
3e Aflevering, ieder......- „-40.
Dit belangrijk werk zal in 3 deelen, of
hoogstens 20 afleveringen compleet zijn.
LuLofs, (Mr. B. H.) Over Nederland-
sehe spraakkunst, stijl en letterkennis,
als voorbereiding voor de redekunst.
2de, geheel overgeziene en verb. druk. - 3-60.
— Nederlandsche redekunst of grondbe-
ginselen van stijl en welsprekendheid
voor Nederlanders. 2de verb. druk. - 1-40.
— Gronden der Nederlandsche woordaf-
leidkunde..........- 2-40.
— Overzigt Van de geschiedenis der Ne-
derlanden. 2 deelen......- 6-80.
— Handboek van de vroegste bloei der Ne-
derlandsche letterkunde.....- 4-00.
— Kakographie, of opstellen, met deze
en gene feilen in taal en stijl. 2de druk - 2-00.
Naar Buiten. Een leesboekje voor de
middelste klasse der Scholen. 2de
druk............ƒ „-20.
Onze Woonplaats. Een leesboekje voor de
tweede klassé der scholen. 3de druk. - „ - 20.
Rijkens, (R. G.) Praktische handleiding
voor de eerste beginselen der Teeken-