Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
met de noodige harmonie, in gene-
raal-bass, 3de druk....../ 5-00.
Hauff, (W. G.) XX Preludiums öf Voor-
spelen, uit alle toon-aarden, dienende
voor Psalm, en Gez., voor het orgel. - „-60.
— Zes Meine naspelen, bij het uitgaan
der kerk. 2de druk......- „-60.
Hemkes, Kz., (H.) Handboek voor School-
opzieners, Gemeentebestureni enz., be-
vattende al de Wetten enz.> betrek-
kelijk het laffer onderwijs, sedert 1795,
met uitvoerig Register...... ö'-Tö.
Knutveks , (T.) Verkorte geschiedenis des
Vaderlands. Een leer- en leesboek
tot zelfoefening voor Onderwijzers en
tevens tot leidraad op gymnasiën en
instituten, 1ste deel ^ % . . . . - 1-25.
— Idem, 2de deel........- 1-65.
— Handhoek Hoor de beoefenaars van de
Geschiedenis des Vaderlands, behel-
zende 's lands alouden staat, het
leenstelsel, het grafelijk en bisschop-
pelijk bestuur, de Unie van Utrecht
of voormalig regeringsvorm, de stad-
houdelijke waardigheid en het pen-
sionarisschap , benevens andere merk-
waardige bijzonderheden en staatsin-
stellingen, zoo als deze van 1795 af
tot op den tegenwoordigen tijd elkan-
der zijn opgevolgd. Met eene kaart,
voorstellende's lands alouden toestand - 1-25.