Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
Door J. OOMKENS. J. Zoon is
mede uitgegeven:
Bosch, (M. van Heijningen) Moeder
Anna en Jmre Kindertjes, 1ste stukje.
21ste druk.........ƒ „-20.
— Idem 2de stukje. 15de druk . . . - „-20.
Brandt , Hz. (S.) Meetkundig Rekenboek,
beschouwd en werkdadig ingerigt ten
dienste der Scholen. Met platen,
vermeerderd met een vervolg. 2de
druk............- 2-00.
Cleeff, (J. van) Verzameling van voor-
stellen, ten dienste van hen, die zich
wenschen toe te leggen op het meet-
kundig rekenen. 4de druk .... - „-30.
■— Verzameling van voorstellen, ter toe-
passing van de bolvormige driehoeks-
meting ...........- „-25.
De Taalvriend. Een leer- en leesboekje
voor de middelste klasse der scholen - „ - 20.
De Huiskamer. Een schoolboekje voor
de middelste klasse der scholen . • - „ - 20.
Eger, (J. C.) Aardrijksbeschrijving, ten
gebruike van gymnasiën en andere
scholen...........- „-90.
— Beknopt overzigt der Algemeene Ge-
schiedenis, voor eerstbeginnenden. . - „-30.
Goeverneur , (J. J. A.) Oom Willem en
zijne buurkindertjes. 2de druk . . - „-20.
— Tante Dientje, Een schoolboekje . . - „ - 20.
Haüff, (W. G.) De 150 Psalmen enz.,
gezet voor het orgel en pianoforte.