Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
zij lopen. Van dat ogenblik maakt men ge-
bruik om de apen te greipen en in verzee-
kerde bewaring te brengen. Anderen hande-
len eenigszins anders. Zij trekken laarsen,
eenige reizen in- en uit, en laten ze dan leg-
gen , zich achter eenige bomen verbergende.
De apen trekken ook deze laarsen aan en —
do jagers toesnellende, grijpen ze, daar ze
met de laarsen aan de benen, niet goed voort
kunnen.
100.
Wanneer gij voor u gedrag een volmaakt
en hijlig voorbeeld wenst, mijn leerlingen!
kies dan het voorbeeld van de grote verlosser
der mensen; van hem, die op aarde kwam om
de mensen een voorbeeld te leeveren van vol-
maakte gehoorzaamheid aan de Schepper van
hemel en aarde, onze aller Vader. Van hem,
die uit de hemel is nedergedaald, om onder
de gedaante van een Sterfling, aan sterflin-
gen de weg ter zaligheid te leren en hen de
wü zijns hemelschen Vaders te leren ken-
nen. In zijn jeugt onderscheide hij zich door
onderdanigheid en gehoorzaamheid aan zijn
ouders en door nieuwsgierigheid, zoodat hij met
de wijsten zijns volks sprak en om inligting
vraagde. En zijn verder leeven, heeft hij het
niet geheel en al geweid aan het heil der
menschheid. Geneesde hij niet allen, die vol