Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
ting van den arbeit uitgevonden. En hoe werd
deze man tot de beoefning der werktuigkunde,
waarin hij 't zoover gebracht heeft, gelijd ? Zij-
ne moeder, die dikwijls haar zaakbesturer ging
bezoeken, liet den jongen knaap meestal na ha-
re terugkomst in het spreekvertrek, waar een
klok hong, wachten. Door verveeling gekwelt,
begon hij het samenstel der klok te onderzoe-
ken., en had weldra daarvan een juist begrip,
vervaardigde eene klok, welks inwendig werk
van hout was, en van dat ogenblik af aan, lag
hij zich met geheel zijn hart op de werktuig-
kunde toe.
99.
Weet gij wel hoe men het somts aanlegt om
de apen levendig in handen te krijgen ? Deze
dieren, dit zult gij wel weeten , vinden er ver-
maak in alles naar te doen, wat zij voor zien
doen ; daarom plaatst men op een open plaats
in het bos, waar deze dieren zich ophouden,
eenige vaten of bakken met lijmwater en een
vat met schoon water. Alsdan wassen een of
meer persoenen zich met het schoon water,
hetzij twee of driemaal en gieten hetzelve ver-
volgens uit. De apen dit gezien hebbende,
begeeven zich, zoodra de persoonen zich ver-
wijdert hebben, naar de bakken en wassen
hun met het lijmwater, dat M'eldra aan hun
ogen blijft kleeven en hun belet te zien waar