Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
vap ieder onrechtvaardigheid. — Ziedaai' lerin-
gen van een hijden wier betragting een kristen
«er zoude doen.
95.
In het jaar X307 beval Gessier, die als de
laatvoogt vaja den keizer Albert Zwitserland
hielp bestieren, dat Wilem Teil, een Zwtser,
die zijne bevelleij g^trotseert had, op straf des
doods, een appel van het hoofd zijns zoons
mogt schieten. Het bate niets dat Teil zich
tegen dit zonderling en vreed bevel aankante;
men bedreigde hem, ingeval van weigring , met
zijn eigen dood e» die zijns kinds. Teil ge-
hoorzaamt en heeft 't geluk d' appel met zijn pijl
wegteschieten. Gessier wierd echter gewaar dat
h.ij nog een pijl verborgen hield en vroeg hem
wat hij daarmee bedoelde. Ik zoude u er mee
doorgeboord hebben, had ik mijn zqon getrof-
fen was bet fier antwoord des vaders. Daar-
op liet Gessier Teil om dit gezegde in boei-
jen slaan; doch op de weg na zyn gevan-
g.qnis, vont Teil middel om te ontkomen en
Gessiei' te. doden. — Deze geschiedenis vindt
men op menig schilderij vooi'gesteld; maar ik
m^ig uw verzekeren dat zij geheel en al ver-
digt is.