Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
denken. Nu schreeuwde men, dat hij zelf de
wet verbreekt, die hij zelf gegeven had. Neen,
riep hij uit, ofschoon 't een onwilkeurige daad
van mij is, zal ik mijn eigen wet gestant doen,
en met deze woorden stoot hij zich de degen in
zijn borst en bezegelde aldus zijn gegeven wet
met zijn bloed. — Deze Charondas stelde de
onwetenheid, teregt, als de moeder der on-
deugd voor en hij noodzaakte de ouders , ook
hunne kinderen te laten onderwijzen.
94.
Als een der oudste wetgevers is ons Zoroas-
ter bekent, die, zoo als men beweerd , de ko-
ning der Bactriers was en godsdienstige wetten
gaf aan de Perzianen. Wanneer hij geleeft
hebbe, is met geen zekerheid bepaalt. De leer-
stellingen van dezen wetgever waren op eene
verstandige zedekunde gegront Het opperwe-
zen stelde hij als het beginsel van alle het goe-
de voor, terwijl een ander wezen, volgens hem,
het kwade voortbragt. Tot de leerstellingen
van deze man behoren de volgende : de regt-
vaardige God zal de mensch, na het goed en
kwaad dat hij gedaan hebbe, oordelen. De
goede zullen in het heilrijk ligt opgenoomen en
de kwade in de duisternis verstoten worden.
In de onzekerheid zijnde of een daad goed of
kwaad zij, moet men hem niet volbrengen. Ma-
tig u geen vreemt eigendom aan en onthout u