Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
11.
De winter geëindigd zijnde en de lente be-
gonnen krijgt de geheele natuur een ander aan-
zien. Het gras en bloemen beginnen weer uit
te spruiten , de zwaluws die ons bij bet naa-
dren van de winter verlaten hebben, komen ons
weder bezoeken en bouwen hun kunstige nes-
jes onder de dakken en aan de vengsters; het
vee verlaat den muffen stal en dartelt weer in
de wijden, de landmans bezaaijen den akker, en
al wat leeft of groeit verheugt zich weder in de
warm en warmer wordende stralen der zon.
Gelukkig dan hij, die door geen ziekte of onge-
mak aan zijn leeger gebonden wordt en die in
de ontwikling der natuur weder Gods liefderijk
bestuur opmerkt. Wel hij, die dan gevoelens
koestert van dankbaarheid en liefde voor den
goeden en wijzen Schepper, die zijn schepselen
nimmer vergeet. Laten wij hem toch ook nooit
vergeten 1
93.
Charondas, wetgever van Thurium leefde
440 J. v. C. en had op doodstraf verbooden
niet gewapent in de volkvergadering te ver-
schijnen. Op zeker tijd, toen hij van een
krijgstogt terugkwam, hoorde hij dat er een
groot rumoer in de volkvergadering was en hij
spoede naar derwaarts zonder aan zijn degen te