Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
zult gij ook wel geloven als ik u zeg, dat men
heeft uitgerekent dat men een stuk land acht
malen zoo groot als de oppervlakte der gehele
aarde zoude moeten hezaaijen met koren, om
in een jaar het gevraagde getal korrels van
Sessa te verkrijgen. Het koorn dat men alsdan
bij d' oogst zoude inzaamlen zoude ten minsten
Frankrijk , zoo groot als het zij, ter hoogte van
een el met koorn bedekken; terwijl de beroem-
de engelse wiskundige Wallis heeft uitgesijfert,
dat men van alle deze korrels een piramiede
zou kunnen maken van 9 Engelsche mijlen
lengte, breete en hoogte. Wat zegt gij daar-
van? Vroeg Sessa wel zoo weinig?
87.
In groote onderscheiden zich voornamenthjk
de Patagoniers die in het zuiden van Ameri-
ka , tussen de revier la Plata en de straat Ma-
gellaans, woonen. Zij zijn gewonelijk meer als
zes voeten lang en hebben van wegens de ge-
weldige sterke, bouw huns lichaams een nog
grooter, in de daad reusachtig voorkomen. Zon-
der twijfel is zulks het gevolg van hun gezonde
leefwijze en den invloed, die de vrij ruwe lugt-
streek, in welke zij leven, uitoefend. Zoo waren
ook onze voorouders, toen zij, nog, zonder
beschaving, met de Patagoniers het zelve klimaat
gemeen hebbende, teevens een gelijke levens-
wijze voerden, waarschijnlijk evene echte reu-