Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
nog wel een kwartier irar ver op de zoute zee
buiten Vlissingen ; verscheidene menschen vro-
ren dood; tweeëntwintig schildwachten op hare
posten; twee ruiters, stijf en dood gevrozen,
kwamen op hun paart, binnen Gent gereden ,
als of zij leefden. Door dien strengen vorst
van 11 ä 12 weeken was de turf niet te be-
koomen als met een weinig. Zij koste acht-
enveertig guldens het last, en in den volgende
zomer koste de tarwe , twee en vierentwintig
guldens het zak en voorts alle andere eetwaar-
de na evenredigheid.
79.
In vroeger eeuwen was het geld ongelgk van
meerder, waardij als tegenwoordig. Dit blijkt
onder andere viit het onkostboek der stad Hoorn.
Daar leest men in op 't jaar 1464, dat de bur-
germeesters op 't stadhuis verteerden, als de heer
van Charlois daar tegenwoordig was , drie stui-
vers; idem de zelfde heer nog eens getrakteert
voor twee stuivers en acht pennings; idem,
een maaltijt, die koste achtien stuivers; idem,
als dë heer pensionaris van stadwege moest rij-
zen , en een gehele schuit afhuuren, gaf hij
voor vragt van Hoorn tot Avenhom tien pen-
nings; van Avenhorn op Alkmaar, twee stui-
vers, enz. en toen men in 1437 voor een rog-
ge brood van drie ponden twee stuivers en
twee duiten mogt betalen, noemde men het