Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
11.
Misschien hebt gij wel eens horen spreken
van de strenge winter van 1740; het volgende
zal u doen zien dat 'tniet zonder rede is. In
't begin van 'tjaar 1740 had men hier te land
en overal in andere gewesten , een zoo harden
vorst, dat die, bij menschenheugen, alle de
vroegeren overtrof. De koude was zoo groot,
dat mensehen op velden en weegen, wilde die-
ren in de bossen , vooglen in de lugt, vissen
in de rivieren, en geboomtens en gewasschen
in menigte dood vroren. Ook bleef de koude
de gantsche lente aanhouden, zoodat in 't be-
gin van Junij de bomen nog geen bladen droe-
gen en bijna geen gras op de velden gezien
wierd. Men betaalde voor een voer hooi,
weegende zestienhondert pond meer dan hon-
derd guldens; waarbij nog kwam dat de eet-
waarde van dag tot dag in prijs steigerde, en
weinig voor de ambagtslieden te winnen was.
78.
Van den buitengewoonen winter van 1709
meld ons de geschiedschrijver, dat het eenen
winter was zoo als in geen eeuwen in de Ne-
derlanden geweest was; de vooglen vielen bij
menigte dood en bevroren neder uit de lugt;
men liep op 't zout water van Vlissingen tot
Saardam toe; zelf de vierde Maart liep men