Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
de zoo gehaatte Napoleon gedaan? Het was
geen eigentlijke maar oneigentlijke val. Hij is
van de keizertroon gevallen en door zijn vij-
anden veroordeelt om op het eiland sint He-
lena verbannen te worden, alwaar hij in 1821
is overgeleden. Zijn eerste gevangeniseiland
was Elba in de middelandse zee, dicht bij
de kust van Italië. Daar het hem gelukt was
van het te ontvlugten, wierd hij, nadat hij
de slag van Waterlo verlooren hadt en gevan-
gen genomen was, tot St. Helena verwijst
72.
Ik zag mijn vriend staan schreijen en toen ik
naar de rede, waarom, vernam, zeide men mij
dat hij zijn ouders ongehoorzaam was geweest.
Men beschreef hem verder zoo slecht, dat ik
moeite had om hun te geloven en dat ik uitriep:
wel, wel, wat ben ik dan in mijn vriend ver-
gisd. Ik dacht altijd: hij word eenmaal een
groot man, omdat hij mij steeds een braaf en
oppassende leerling schijnt, maar thans moet ik
van gedagten veranderen. Als hij zoo voortgaat
komt er nooit iets van hem. Zoodra ik in de
gelegenheid ben, hem te spreken, zal ik hem
zeggen, dat hij zijn gedrag moet verbeetren;
dat hij, zonder dat, een onnut lid der maat-
schappij word, die zich zelf en anderen onge-
lukkig maakt. Ik zal hem wijzen op zijn ouders