Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
wien zij zien konden in wat rigting zij moesten
zeilen om weder de kust te herijken.
70.
Wat wij noemen buiten 'twesten raken, wordt
door de franschen genoemd: de noordstar ver-
liezen , 't geen als gij wel op gelet hebt op het
zelve nederkomt. — Eerst naar de uitvinding
van 't kompas dorst men zich verder op den
oseaan wagen, daar men thands zelfs bij duis-
ter weder, als de noordstar niet zichtbaar was,
toch weten kon, in welke rigting men stieren
mogt om de vaste wal te berijken. De eerste
kompazen waren zeer eenvoudig; zij bestonden
uit een, met zeilsteen aangestreken naait, die
vrijelijk op het vlak van een met water gevuld
bakje ruste en wiens eene uiteinde altijd naar
het noorden wees. De steen, met wien men
het eene uiteinde der kompasnaalt streikt, heet
daarom zeilsteen, omdat de zeevarers thans
veiliger en geruster de zeën bezeilen kunnen.
71.
Een metselaar die op het eiland sint Helena
wrocht viel van een stijger naar beneen. Napo-
leon, geweest keizer van Frankrijk, rigte de
man op, zeggende: o 'tis niemendal, ik heb
wel groter val gedaan in mijn leven, zonder er
het leven bij in te schieten. — Welken val had