Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
terwijl de baren bruischten en een vervarelijk
geraas maakten en trachtte alsdan zijn stem bo-
ven het geweld van den wind en baren te
verheffen. Om zijn spraakwerktuigen te oef-
nen, nam hij eene meenigte kleine steentjes in
zijn mond cn trachte aldus zijn redevoerings uit
te spreken. Ten einde zich te gewennen om
bij het spreken in het openbare zijne schouders
noch zijne arms niet te veel te beweegen, hong
hij twee spiezen, met de scherpe punt naar
beneden, boven zijn schouders, zoodat deze
hem telke male, als hij annen of schouders te
veel bewoog, in zijn vlees prikten.
68.
Wilt gij een bewijs van het gedult van De-
mosthenes. Hij overschreef acht maal de wer-
ken van Thucijdides, een beroemt geschied-
schrijver, en daar dit hem nog niet voldoet,
leert hij ze van buiten. En wat was het ge-
volg van alle dezen arbeid en moeite? Hij
wierd door tijdgenoot en nakomeling den vader
der griekse welsprekendheid genoemd, en zijn
dankbare atheense medeburgers rigteden hem
een bronze standbeelt op. Daarbij bezat De-
mosthenes de edelste vaderlandliefde, waar-
schouwde altijd, maar te vergeefsch, tegen de
bedoelingen der macedonische vorsten, tot dat
deze eindeUjk Athene, benevens geheel het
griekenland aan zich onderworpen. Daarom