Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
men ons ontnemen, gene niet, deze geeft ons
somtemets kwelling en verdriet, gene is steeds
de bron van edel genoegen en schenkt troost
en opbeuring in den tegenspoed. Tragt dan
steeds na beschaving des geesten en verligting
van 't verstand ; maar vergeet nimmer dat de
geestgaven ook giften zijn van den grooten heer
der schepping, aan wie gij eenmaal reekenschap
zult moeten geven van het uw toevertrouwt ta-
lent.
58.
Hoeveel kost dit katoen de el ? — Het kost
een gulden. — Geef mij dan twintig el; hier
zijn twintig gulden. — Snijd mij van die lap
laken k vijf gulden een el, drie el af. — Als
t' u blieft, Mijn Heer! Het geld van het ka-
toen hebt gij reeds ontvangen; hier is dus nog
vijftien guldens voor het laken dat ik gekogt
heb. — Kunt gij mij nu een kleedermaker be-
zorgen; ik zou mij gaarne de maat laten ne-
men van een nieuwen lakenen rok; 'ten ware
het u soms moeilijk viel daar achter te lopen.
O neen, wij hebben hier een goeden kleeder-
maker in de buurt, die in een oogenblik hier
zal zijn. Gelief zoo lang in de middenkamer te
gaan, tot hij kome; wij zullen de man aanstonts
ontbieden. — Dat is wel, ik voel mij zeey ver-
plicht door uw vriendelijkheid.