Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
u, in gene omstandigheid des levens, verlaaten,
maar hem verblijden, wanneer hij in de gele-
gendheid gestelt word, u te kunnen helpen.
Een waar vriend is het, die uw u gebreeken
en misslagen onder de oogen durft te brengen,
doch u teffens de middels aan de hand geeft
om dezelve te herstellen. Zulke vrienden be-
vorderen den vrede uwer ziel en de rust van
uw geweeten, en dan eerst mag men zeggen;
de vriendschap is een groote schat.
55.
Hoe laat was het, toen gij uw nicht die tij-
ding mede deelde ? Het was zoo wat bij vijve. —
En hoe was zij te moede, toen zij dat ver-
nam ? — Zij was in 't minste niet tevrede over
het gedrag haars broeders. O hoe boos was zij
niet! en niet boos alleen, maar zelf bedroefd.
Zij kon daar niet van spreken zonder schreijen
en het was eerst over zesse, dat ik haar wo-
ning kon verlaten. — En haar broeder? O die
zag ik nergens niet; hij zal mijn zekerlijk niet
onder het oog hebben durven komen, 't Spijt
mij dat ik zijn zuster bedroeven moest, maar
vriendschaps — en pligthalve werd ik daartoe
gedrongen. — Wat had die jongen dan toch
uitgerigt ? Hij had zich schuldig gemaakt aan
dieverij in een gouden uurwerkmakerswinkel.