Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
het einde van beide de wegen, daar zij op een
punt uitlopen. Had ik nu maar geen liddorens,
zei deze, dan zou het wel gaan, maar dezen
hinderen mij geweldiglijk; daarbij schijnt de dief
niet heel mak te zijn, ten minsten men zou dit
uit zijn veel lidteekens op zijn gelaat, wel mo-
gen opmaken; maar komaan, laten wij zoo-
schoone eene gelegenheid niet voorbij gaan,
zonder een nieuw bewijs van onze moed en
volharding te geven. Dit gezegd hebbende,
ging hij voort. Of zij de dief nog gevat heb-
ben, was mij onbekend.
49.
Mijn onderwijzer het goedkeurende zal ik
voortaan meer tijd aan de beoefening der wis-
kunst wijden. In de andere, mij onontberelijke
wetenschappen, als geschiedenis, aardrijkkunst,
etc. reeds eenigzins gevordert zijnde, geloof ik
dit gerust te kunnen doen, daar het toch mijn
voornemen is eenen landmeter te worden. Ik
heb mij de beginsels der meetkunst reeds pogen
eigen te maken, en zal er mij dan nog meer
aan laten gelegen liggen. — Lagchende kwam
mijn leermeester in de kamer; hij had mijn al-
leen spraak gehoort en zeide: 'tdoet mij ge-
noegen dat gij zoo groot een lust hebt voor het
vak waartoe gij u bepaalt hebt; maar nog
meer verheugt het mij te horen dat gij in al-
les mijn raad wilt inwinnen. — Van morgen