Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
tliee, te samen uitmakende een waarde van
dertigduizend guldens.
47.
- Leve de Koning , riep het verheugde volk
toen de vorst zijn intree in de stad dee, en al-
les op de beenen kwam om hem te zien. Daar
was een jongen en twee meisjes, die door het
gedrang onder de voet raakten. De Vorst groe-
te zeer beleefd en was zichtbaar getroffen over
al de liefdesbewijzen welke men hem gegeven
had. Overal had m' eereboogen opgeregt, ter-
wijl een eerewacht, uit de voornaamste der op-
gezetenen bestaande, de Vorst tegemoet was ge-
reden en hem thands begeleide. Savends
wierd de stad pragtig verligt en stak men kost-
bre vuurwerken af ter eere van de Vorst —
Dat onze Vorst nog lang in den vrede ons re-
geren mag is onze hartwensch , opdat welvaart
en bloei meer en meer toenemen en het volk
gelukkig is. — Dat is zoo!
48.
Hij loopt, waar hij wilt, riep de geregtdie-
naar, de dief zal mij niet ontkomen. Wel aan,
de moed niet opgeheven, riep hij zijn metgezel
toe, slaat gij dien weg in, ik zal dit pad kiezen,
dan kan hij ons niet ontlopen. Gaan wij dan
beide ons wegs, dan ontmoeten wij elkaar aan