Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
opgebeurt, 'twelk zeker van goede invloed op
zijn gezondheid zal zijn geweest.
44.
Zeg ^an uw broeder, thands mijn vriend,
dat ik zijn brief van gister heb ontvangen, al-
mede dat ik op den zijne van verleden week
zoodra mogelijk zal antwoorden, daar ik te-
genwoordig wat onder de voeten ben, zeg
hem ook dat ik zijn letteren in groote maat
mijn aandacht en overweging waardig acht. —
Ik kan niet begrijpen hoe zulk een klein jon-
gentje het wagen durft zoo het beest te spe-
len , daar ik het zo dikwijls gewaarschouwd heb
en bedrijgd heb gestreng te straffen. Hoe dik-
wijls ik ook zegge: Wacht u wel, dit of dat
niet te doen, hij gaat steeds zijn gang en stoort
hem aan mijn redenen niet. Hij zal dus weldra
moeten ondervinden wat het zegt: Wie niet
horen wilt, die moet voelen.i
45.
Ik zie liever de met witte zijlen voorziene
schepen als de met rode zijlen bespannene. Er
vaarden drieërleije soorten van vaartuigen voor-
bij, als schuiten, brikken en fregatten. Eene
brik en fregat vaarden nast malkander. Beide
hadden witte zijlen op. Waar hebt gij dan ge-
weest, toen gij dit zagt. Wel ik stondt op de