Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
de uwen, een ander, de zijnen. Dit neemt
echter niet weg dat gij iemant helpen moogt,
als deze in noot is. In het tegendeel, behulp-
zaamheid dit is eenen pligt die gelijklijk op el-
ken en een' iegelijken drukt. Werd daaraan
meer gedagt, de liefde en eensgezintheid. zoude
er geen scha bij leiden. — Vooral medeleerlin-
gen moeten elkander met liefde, kleine geöor-
lofde diensten bewijzen, en trachten, door dienst-
vaardigheid elkander het verblijf in 't school,
aangenaam te maken.
43.
Toen ik achtereergisteren bij uw zieke broe-
der kwam, was hij zeer droefgeestig. Ik trach-
te hem wat op te beuren en sprak daarom over-
al wat mij in de gedachten is gevallen, maar
al te vergeefsch. Eindelijk begon ik te spreken
over de Voorzienigheid en over de liefde waar-
mede onze aller Vader Zijn schepselen verzorgt.
Ik wees hem op zoovele voorregten die wij
genieten , welke andere moeten missen en zeide
hem , hoe ondankbaar wij handelen, wanneer
wij al die liefdesblijken onopgemerkt ontfan-
gen. Hoe gelukkig, sprak ik, zijt gij en ik,
dat "wij bij al dat, nog de geneugten der vriend-
schap smaken mogen, welke ons het leven,
't zij in voor- of tegenspoed, veraangenamen.
Deze woorden vonden wederklank in zijn ziel;
hij omhelsde mij en was van dat oogenblik af,
3