Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
11.
Waar zijn uwe boeken? — Hier zijn ze. —
Neen! dat zijn de mijne en deze zijn uws zus-
ters boeken en ginder leggen Maria's boeken.
Waar zijn hare schrijfboeken? — Dat zijn de
hare niet maar wel de hunnen. Zo, mij dacht,
dat het mijns moeders zusters waren. Dan ver-
gist gij u grootlijks. — Wiens lei is dit? — Het
is mijns broeders lei. Waarom draagt hij geen
zorg voor het zijne, zooals wij zorgen voor het
onze? — De veltheer trok met de zijne over de
rivier om de vijand slag te leeveren, toen de
vijandelijke schildwagten dit gewaar wierden lost-
ten zij hare geweren en trokken terug, waarop
geheel het leger op de beenen kwam, en zich
in slagorde stelde. Daar echter intussen de dag
reeds ver gevordert was, trok men van weerzijden
terug en legerde zich tegen elkander over, zon-
der dat er eenige schermustelingen voorvielen.
42.
Wilt gij goede vorderingen in het een of an-
der maken, ga dan bedaard uws wegs en laat
uw door geen bijzaken storen. Werk des dags
en geniet des nachts een betaamlijke rust. Werk
nooit opzettelijk des zondags of stel geen werk
uit tot die dag, want die is ook een rustdag.
Bemoei u zeiven nooit met eens anders zaken
als ieder de zijnen doet, krijgt elk gedaan. Gij