Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
ziedaar weer een schone vrugt van d' omgang
met wijze en edele menschen! — Cyrus, edel-
moedigen vorst! waarom handelt gij niet altijd
zoo groot en gij Krezus Aveet gij dan niet dat
rijkdom den mensch alleen niet gelukkig maakt,
maar dat in deugd en tevreedenheid het waar ge-
luk van den mensch bestaat. Kinderen, streef naar
kennis en deugd, deze zijn schatten, dien nie-
mand uw ontnemen kan, ja deze zijn warelijk uwe.
40.
Wee het land, wiens koning een kind is,
staat er geschreven en de waarlieid van dit ge-
zegde, letterlijk opgevat, is door de ondervin-
ding maar al te vaak bewezen. Menschen, die
hunne eer, rijkdom ja leven zelf veil hebben om
derzelver eer- en heerschzucht te voldoen, maak-
ten van deze omstandigheid niet zelden gebruik
om verwarren in de Staat te brengen, ten einde
veel gezag te bekomen en aan 't hoofd des be-
stuurs te geraaken. Men denkt slechts aan
Alexander den groote. Na deszelfs dood was
zijn zoontje nog slechts een kind en welke
verwarringen, onlusten, oorloggen zelf, zijner
niet ontstaan in zijn rijk. Laat ons steeds wen-
schen dat m' ons regeere met wijsheid en ver-
stand en manlijke standvastigheid en dat onze
vorst een goede vorst is; maur dat wij dan allen
ook goede onderdanen van dien goeden vorst
trachten te zijn.