Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
11.
Gij zijt zekerlijk wel benieuwt om te weten,
iioe Krezus dat ondervont. Welnu, hoor dan,
de zaak is deze. Te tijde van Krezus leefde
Cyrus, de koning der Perzen en Meden, voor
welks wapens alles moest bukken. Ook Krezus
wierd door Cyrus overwonnen en geoordeeld om
verbrand te worden! Zietdaar nu de woorden
van den wijze bewaarheid: dat men niemand
voor zijn dood gelukkig magt achten. Leer
hieruit, hoe dwaas die handelen, die het hoog-
ste geluk in rijkdom stellen en vergeeten dat
het bezit van alle aardse goeden wisselvallig is
en eenmaal zeker, bij het einde van ons leven,
ophoud. — Toen Krezus nu op de brandstapel
stont, dacht hij om Solons woorden en riep met
luide stem: o Solon! o Solon ! •— Cyrus, den
aarschgezinden Krezus aldus horende roepen,
bevool naar de rede van dit roepen te verne-
men.
39.
Het verder verhaal is dit. — Toen Cyrus de
rede van dit geroep vernomen had, schenkte hij
Krezus het leven en vrijheid en dat alleen niet
maar stelde hem in aanzien en hielt hem in groote
achting. — Zoo redden dan de woorden van den
wijzen, die hij eertijds als dwaze taal beschouwt
had, den vroeger zoo magtige koning het leven: