Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
11.
Op bevel van Karei de groote, de gebieder
over ons en andere landen moesten er overal
in zijn gebiet scholen worden opgericht, waarin
de jeugd lezen, schrijven, cijferen en zingen
moest leeren; want ten dien tijde was het met
de beschaving in Nederland, elendig gestelt.
Vele boogen nog de knieën voor hout en steen,
andere waren slechts Kristenen door dwang en
vereerden nog in derzelver hart de goden des
heidendoms; terwijl de onwetendheid zoo groot
was dat zelfs de voornaamste in den lande, niet
lezen noch schrijven konden en sommige nog
zoo onverstandig waren van zich hierop te be-
roemen. Na de dood van Karei den groote ging
echter al het goede dat hij gestigt had, onder
zijn zwakke, nietbeduidende opvolgers verloren,
alleen aan den E^ristelijken godsdienst bleef het
volk getrouwer.
36.
Mijnen vriend! uw broeder zal gekastijd wor-
den omdat hij immer zijne plichten verwaarloosd.
Raad, vermaningen noch waarschouwingen ver-
maggen niets op hem en alle onze moeite om
hem op de goede weg te brengen, zijn vruchtloos.
Welke broeder bedoelt gij? de jongste of de
oudere? — Hoe vele broeders hebt gij dan wel?
Wel nog twee, want wij zijn met onze driën,