Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
regeeriiig de goude eeuw van Isrel genoemt is.
't Is betreurenswaardig dat hij op zijn oude dag
eenigszins de Heer, die hem zoo zeer geze-
gend hadt vergat en aan Hijdense Goden offert.
Hij heeft veertig jaar over Isrel geregeert van
één duizent en zestien tot negen honderd zes-
enzeventig jaar voor Kristus geboorte.
34.
Om de kundigheden te verwerven welke de
Saar Peter van Rusland nootwendig achte om
zijn volk te beschaven, begaf hij zich in het
vreemde en bezogt onder andre landen ook ons
Vaderland. Onder de naam van Pieter baas
heeft hij zich eenige tijd te Zaandam opgehou-
den , waar men de vreemdeling nog het huisje
vertoont, waarin hij zijn verblijf hielt. Wat
dunkt gij, zoude deze man niet beter als Napo-
leon den naam verdient hebben van den groote,
welke men aan beide geschonken heeft. De
weelde en gemak vaartwel te zeggen, zich harde
handenarbeid te getroosten tot welzijn van een
volk, waarover men wilkeurig heer is, is dat
niet edel, is dat niet groot? — Verscheiden Ne-
derlanders die de vorst na zijn land vergeselden
zijnaldaar in hoge bedieningen geplaats en heb-
ben veel tot de beschaving van zijn rijk bijge-
draagen.