Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
11.
't Is algemeen bekent dat de grootschilder A
een groote schilder is en het door eigen oefning
en aanhoudende vlijt zooverre heeft gebragt.
Onlangs kocht men eene zijner stukken voor
drie honderd guldens en betaalde men hem deze
som in goude munt. Menige groote schilders
hebben het zooverre niet gebragt. Onder ons
gezegd en gezweegen, mijn broeder maakt ver-
bazende vorderingen in het tekenen, zoodat mijn
vader plan heeft hem bij eenen kundigen teke-
naar te besteeden, ter zijner verdere volmaking.
Wellicht wordt hij nog eens een beroemde man,
wanneer hij nog twee a drie jaar onder de lij-
ding eens groot' meesters met lust en ijver voort-
werkt. Wij hoopen en wenschen vuurrig dat
hij onze verwachtingen niet beschaamt, maar
de grootschilder zich te voorbeelt zal stellen.
33.
De spreuken noemt men een boek van den
koning Salomo, waarin vele schone en leerzame
gezegdes voortkomen. Deze Salomo zult gij alle
toch wel kennen. Wien zoude niet bekent wezen
met dien wijzen vorst, de zoon des koning David,
dezelve die den pragtigen tempel te Jeruzalem
heeft gebouwt, de handel in zijn land deed
bloeijen, daartoe een handelverdrag met Hiram,
de koning van Tyrus, geslooten heeft en welks