Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
men, in de daad, jaloers op hem was. Een ze-
ker iemand schaamde hem zelf niet, dit te doen
in tegenwoordigheid van Columbus. Columbus
dit horende, nam een ei in de handen en vroeg
wien der aanzittende gasten (men zat aan de
tafel) dit ei op een der beide spitse einden regt
kon zetten, leder een beproefde dit, maar te
vergeefsch; het ei rolt altijd omver. Na veel
vergeefse poogingen verzocht men dan eindlijk
Columbus het zelf ook eens te beproeven.
31.
Columbus stootte het spits des eis tegen de
tafel plat, en zettede toen, natuurlijk met veel
gemak, het ei regt op de tafel. O riep thands
iedereen. Zoo kan ik het ook wel. Juist voegde
Columbus er bij, nu gij het mij voor zien doen
hebt en even zoo kan ieder van uw Amerika
ontdekken. Deze gepastte handelwijs stopte de
grootsprekers hun mond. — Elks bijzondere be-
kwaamheden en kunden erkennen is ieders plicht.
Hij, die zulks niet doet, toont of naarijver of
onverstant. Dit toonden de spanjaarts in het
geval met Columbus en dit tonen sommige leer-
lingen wanneer zij de kundigheeden himner
medeleerlingen vergelijken met de hunnen. Dit
is de ware naarijver niet; deze toch bestaat daarin
dat men hen, die kundiger of deugdzamer zijn,
door verdubbelde vlijt en ijver tracht op zij te koo-
men of in kunde en deugd tracht over te treffen.