Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
11.
Waarvoor houdt gij mij dan wel, vroeg die
onbeschaamde mijn vader. Voor eenen slechten
mensch gaf mijn vader hem te antwoord. Gij
hebt goeders, welke U niet toekwaamen onder-
handsch verkogt en het geld verkwist in ledig-
heid en dronkigheid. Gij hebt uw kroost laten
leiden gebrek en een ander het zijne ontnomen,
als gij eens wist, hoe men in 't algemeen over
u sprak en uw gedrag verfoeide, zoudt gij u
uws moeten schamen. Verlaat het gezelschap
dergeenen die u op den slechten weg bragten;
noch is het tijd om terug te keeren en uwe mis-
slagen, ten dele, te herstellen; waarvoor het
anders wellicht te laat zoude kunnen zijn, wan-
neer zij, die gij schandelijk bedrogen hebt, tot
de regter hun toevlugt namen. Durft gij niet
tot hun te gaan? — Welnu dan wil ik u voor-
spraak wezen en de zaken trachten te middelen.
30.
AVanneer de een of ander ontdekking is ge-
schiet, verwonderd ieder zich, dat deze niet
reeds vroeger is gedaan. Zoo was het met Co-
lumbus ook toen hij Amerika hadt ontdekt;
iedereen dacht nu dat dit toch zoo moeilijk niet
geweest was; dat een ander het ook wel hadde
kunnen doen; kortom men zocht de verdienste
van genuees Columbus te verkleinen, omdat