Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
11.
Wel hij, die steeds tragt den vrede en eens-
gezintheid te bewaren maar we hunner die in
twist en tweedracht behagen scheppen, en wier
lust het is de nasten te kwellen en plagen. Ik
heb hen verzogt, ik heb hen gesmeekt, ja ik
heb hen gebeden den vrede naar te jagen, maar
alles te vergeefsch, zij storen hen aan mijn redes
niet; eenmaal zullen zij echter de vrange vruch-
ten van hun gedragen plukken in de onrust van
hun eigen hart, en dan zullen zij moeten be-
ademen dat mijne, met kragtige bewijzen ge-
sterkte, aangevoerde redes waarheid bevatteden;
maar ik vrees dat het dan te laat zal zijn voor hen.
Geve de hemel dat mijne vrees niet gegrond
is en mogen alle kinderen, jongelingen, grijz-
aarts, ja, mogen alle oude en jonge, den vrede
liefhebben en verkiezen boven den onvrede.
27.
Onder keizers Karei regering moesten de ne-
derlandschen wel is 't waar, veel schats en lasten
opbrengen, maar de keizer Karei eerbiedigde
hunne regten en vrijheeden, en droeg de neder-
landschen als zelfs in de Nederlanden, in Gent
geboren, een goed hart toe. Daarom wierd hij
ook over 't algemeen bemint. Hij heeft voorna-
mentlijk vele oorloggen gevoert met de konings
van Frankrijk. In dezen behalen zijn krijgshei-