Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
deed wat in mijn vermogen geweest is om hem
te troosten. Ik ben dus van plan iaem driehon-
derd guldens te geven en zal, hier en daar,
iets ter zijner ondersteuning vragen, opdat de
goede man niet ten prooi blijft aan droefheid.
Mogten alle zijn vrienden zoo genijgd wezen als
ik, dan was de man spoedig geholpen en zou
zijn ondergegaan verlies weldra te boven komen,
't Is trouwens ons pligt zich te helpen als men
in noot is en welken waren vriend zoude als-
dan durven te wijgeren een ongelukkigen vriend
te helpen.
16.
Wanneer wij ons op een' heuvel, een berg
of toren bevinden, kunnen wij onze blikken
heinde en veer laten wijden. Alles vertoont
zich dan aan ons in een behaaglijke afwisseling.
Hier zien wij een toren zijn spits verheffen,
daar stromen lieve beekjens door groene weide-
landen, gints wisselen grassige landdouwen en
geele korenvelden elkander af, de vaartuigen
doorklieven de stroom en de landbebouwer za-
meld zijne oogst in, en wanneer dan de zon
hare schittrende straalen op dit alles werpt en
aJles kleurt met een lichten glans, dan kan zulk
een gezicht de mensch in verrukking brengen.
O hoe weinig kunnen zinlijke genoegens met zulk
een rijn genot vergeleken worden, en hoe ge-
schikt is het, om het gevoelen voor het schone