Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
11.
Cicero en Cato waren beide zeer geleerde
romeinen, daarom noemt men hedendaagsch grote
geleerden nog wel de Ciceros en Catos onzer
eeuw. Hebt gij nimmer van Vondels gedichten
gelezen- Hij was een der grootste dichters,
wien wij immer gehad hebben. Was Bilderdijk
ook geen voorname dichter ? Ongetwijfelt. Maar
wie van beide was de grootere? Dat is niet
licht te beslissen, daar het altijd zeer moei-
lijk is en er zeer vele kunst toe behoort om twe
uitstekende mans met elkander te vergelijken,
daarbij moet men dan ook noch in het oog
houden de tijd waarin zij leven, maar zeker is
het dat beide een eervolle plaats in onzer dich-
teren rei toekomt, en dat niemant, die op de
naam van beschaaft aanspraak wilt maken eenige
hunner werken, veelmin hunne namen onbe-
kent mogen zijn. Als gij ouder zijt mögt ge
niet nalaten dezelve niet te leeren kennen.
15.
Mijn vriend treft ongeluk op ongeluk. Giste-
ren is zijn eene paard gestorven en van daag
is het ander verdronken. Verleden jaar brande
zijne schuui' af die niet tegen brand waarge-
borgd was en heeft hij een zijner drie koeijen
verlooren. Dezen morgen heb ik bij hem ge-
weest en verliet hem ontroostbaar, schoon ik al