Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
11.
Deze veldheer is de dapperdere van die twe,
maar de ander is geleerder als de eerste, ter-
wijl de generaal B. het dapperst is van al. Dat
geloof ik ook, maar dezen heei^ somts gelegen-
heid om zijn dapperheid te tonen, terwijl een
ander deze gelegenheid ontbreekt, zoodat men
altijd zoo gemakkelijk nog niet besluiten kan tot
de meer of minder dapperheid der persoenen.
De oorlog is voor de volken altijd nadeliger dan
voordelig, daarom was het wenschelijk dat er
geenen oorlog meer was, dan hadt men met geen
dappere, dapperer noch dapperste generaals iets
meer te maken, en daarom willen wij hoopen
dat do poogingen van hun, die als uitnemende
menschvrienden, eenen algemeenen vredb onder
alle de volken trachten tot stand te brengen,
gelukten.
12.
Mijn wijlen leermeester, diens naargedachtnis
ik altijd in eere zal blijven houden, plag mij
altijd te zeggen: eerst het noodzaaklijke, vervol-
gens het nuttige en eindelijk het aangenaame.
Mij dunkte dat er dan voor het aangenaame al
heel weinig tijd overbleef; daarom is het raat-
zaam het nuttige aan het aangenaame te paren.
Dit heb ik ook trachten te doen en ik beklaag-
de mij nimmer, 't Doet mij genoegen dat ik deze