Boekgegevens
Titel: Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 505 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204415
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Honderd opstellen ter verbetering: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
11.
Wien altijd muizennesten in het hoofd heeft
kan zeldzaam gerust leven. AUerleije gedachten
kwellen hem en laaten hem geen oogenblik met
vree. Ongevoelig voor het schoon dat de na-
tuur hem aanbiet wandeldt hij in gedachten en
gepeinzen daar henen en heeft voor de vreugt
die hij zou kunnen genieten niets als kwelling
en onrust, daar hij overal zwarigheeden ziet waar
ze niet te vinden zijn en zoo als men zegt: altijd
wolfs en beren op weg ziet. Daar te boven toont
zulk eenen mensch weinig vertrouwen te stellen
in de voorzienigheid zonder wier wil zelf geen
haar van het hoofd zal gekrenkt worden. Indien
ieder dit laatste meer bedacht, met hoe vele ge-
rustigheid zoude ieder dan de levenweg kunnen
bewandelen.
9.
Niet op alle tijden zijn de koopwaaren even
duur, nu eens zijn zij beter koop dan weder
duurder koop als vroeger. Zo leest men dat in
1519 een zak tarwe elf en een halve stuivers
en een zak rog negen stuivers koste, doch in
1587 waren de duurheid in holland en zee-
land groter als nooit te voren. Een zak tarwe
koste toen 34 guldens, een zak rog vierentwin-
tig guldens en voorts alles na evenredigheid,
zodat vele van honger zijn omgekoomen en de