Boekgegevens
Titel: De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: W.H. Zeelt, 1863
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1547 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204410
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rijken der natuur: handboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
De wortel is enkelvoudig of zamengesUld.
De enkelvoudige wortel is draadvormig, penvormig, raapvormig
of takkig.
De zamengestelde wortel is haarvormig, vezelig of hundelcormig,
Eenige planten drijven met hunne wortels op de oppervlakte van
het water, zoo als het kro^s; andere hechten zich met hunne wortels
op andere planten en trekken van deze hun voedsel, gelijk het vogel-
lijm ^ sommige hebben luchtwortels of zulke, die boven den grond
aan den stengel of de takken uitspruiten, bijv. het klimop, enkele
hebben in het geheel geeoe wortels, zoo als de roest op de graangewassen.
De wortel dient, om voor de plant het voedsel uit den grond te
trekken, en haar stevig in den grond te vesMgen.
stengel.
Stengel is dat gedeelte der plant, hetwelk zich gewoonlijk boven
den grond bevindt, en waaruit de bladen en bloemen voortkomen.
Bij waterplanten is de stengel geheel of gedeeltelijk in het water.
De stengel sterft dikwijls alle jaren af.
Bij grasgewassen heet de stengel halm.
Sommige stengels breiden zich over den grond uit, en dragen
alleen aan de uiteinden wortels en bladen, deze heeten ranken,
Eenige stengels hechten zich aan andere planten of voorwerpen vast.
Stengels, die onder de oppervlakte van den grond groeijen, heeten
onder aar dsche stengels.
Bij de onderaardsche stengels komen in aanmerking: de wortel'
stok, de knol en de bol.
Wortelstok is een onderaardsche stengel, die zich in de lengte,
doorgaans gelijkloopend met de oppervlakte van den grond, voortzet.
Knol is een onderaardsche stengel, die kort en dik is, en doorgaans
eene ovale gedaante heeft. De knol heeft dikwijls een of meer knoppen.
Bol is een korte, kegelvormige, onderaardsche stengel met dikke,
vleeschachtige schubben omgeven.
Is de stengel houtachtig en duurt hij vele jaren voort, dan heet hij stam.
Het inwendige van den stam beslaat uit: het merg ^ de houtlaag,
de bast, en de schors.
Het merg is het binnenste gedeelte van den stam.