Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
aan de voortplantdngswijze van sommige gewassen, en het
versterkte hem in de meening, dat hij hier eveneens met
een plant te doen had. Toch had hij er geen vrede mede;
telkens en telkens keerde hij tot zijn zonderling plantje
terug, en bespeurde toen, dat het zich op een of andere
wijze verplaatst moest hebben.
Op zekeren dag dat hij, zooals gewoonlijk in zijn sitsen
kamerjapon gekleed, voor zijn groote tafel aan het venster
zat, en last had gegeven, hem in geen geval te komen
storen, bemerkte hij, dat liet plantje zich bewoog; Leeuwen-
hoek lia(i al heel wat nieuws en wonderlijks onder zijne
oogen zien gebeuren, maar dit gezicht deed hem hevig
ontstellen, het glaasje trilde in zijn handen.
Geen wonder, wat hij daar zag, liad hij nooit kunnen
vermoeden. Het steeltje kromde zich; de knop, waar de
draden ontsprongen, die nu allen waren ingetrokken, na-
derde de glasrand en hechtte zich daar \'ast, — wat eerst de
voet was, werd nu de top, ook die boog en kromde zich
tot een hoepeltje; nu liet de kop weer los; het diertje —
er was nu geen twijfel meer aan of het was een dier -
richtte zich overeind en de draden kwamen één voor één
weder te voorschijn. Het geheele diertje had zich op deze
ongewone wijze, door langzaam over den kop te buitelen,
verplaatst.
Maar die zonderlinge voortplanting door knoppen, die
zijtakken worden! een dier, al is het nog zoo eenvoudig
georganiseerd, bot niet uit, groeit niet als een boom, het
legt ten minste eieren, waaruit de jonge dieren voortkomen!
Nog twijfelde Leeuwenhoek, (tegenwoordig weet men er
meer van.) Daar doet zijn gelukkig gesternte hem op den
inval komen, eenige daphnia's bij den polyp in het tleschje
te werpen. De diertjes huppen lustig rond. In de grootste
spanning tuurt de onderzoeker naar de polyp, — hij houdt