Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dat ik u als voorwaarden tot het in het leven houden
van de pas uitgekomen vischjes ook het voedsel noemde,
mag u wellicht wat onnoozel toeschijnen. Toch vroeg mij
nog niet lang geleden, eens iemand, hoe het toch komen
zou, dat zijn vischjes in het aquarium de één vcïór, de
ander na, stierven. Ik noemde allerlei dingen, die hij mis-
schien verzuimd kon hel^hen, maar---- dit was het bepaald
niet en dat ook niet.
„Misschien geef je ze te veel voedsel?" vroeg ik.
//Voedsel?" zei hij. „Neen, daaraan Ugt het zeker niet,
ze krijgen niets dan duinwater!"
Het hangt juist van het voedsel af, of de teelt gelukken
zal; veel, wat de volwassen vischjes verorberen kunnen, is
voor de kleintjes ongeschikt, — omgekeerd niet. Slakken-
eieren kunnen ze na een dag of tien al vrij goed van het
glas krijgen, maar vóór dien tijd is er ook voedsel noodig.
Nu zijn er gewoonlijk in het water, wel voor het bloote
oog meestal onzichtbare diertjes, de infusiediertjes — ook
al door Leeuwenhoek ontdekt, — maar die voorraad schijnt
niet voldoende en te gauw uitgeput te zijn, bij gezonde
appetiet van de jonge visschen.
Ga liever tegen avond van een zonnigen zomerdag nog
eens naar een sloot in de buurt. Ver hoeft ge niet te loopen,
of ge ziet, dicht aan den kant, een roodachtige wolk in het
water; is de sloot door eendenkroos bedekt, schuif het dan
voorzichtig op zij, en de wolk wordt hier of daar zichtbaaj".
Breng op een eindje afstands van die "wolk, uw groote
flesch omgekeerd onder water, zoodat er weinig of geen
lucht ontsnapt, keer hem dan midden in die wolk om. Dat
is volstrekt geen gevaarlijk werkje, daar de wolk dicht bij
den kant is, en ge altijd wel een vast plekje .kunt vinden
om te staan; anders geeft ge uw linkerhand maar aan
uw kameraad, die op den wal zit.