Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
»;rt
iliertjes in liet water uitademen. Dus zoo ongeveer door
dezelfde oorzaak, die de planten in een goed bevolkt en
zonnig schoollokaal zoo tlink doet wassen.
Door die planten hebt ge dan meteen aan uw kweekelin-
gen de noodige levenslucht verschaft; toch moeten er wat
ondergedoken planten b. v. waterdraden en waterpest bij.
Bovenal die waterdraden, scheiden veel gas af; ze zitten als
de zon er maar eventjes door heen schijnt, zelfs in den
winter bij de kachel, vol belletjes zuurstof. Deze zuurstof
verrijkt do reeds in 't water aanwezige lucht; die wordt
voortdurend den bek in, en de kieuwen weer uitgestuwd;
let maar eens op, hoe de borstvinnen onophoudelijk in be-
weging zijn (ook als uw vischjes stii staan) om het ver-
bruikte water weg te drijven, en ander aan te voeren.
Er komen soms ook wel ongenoode planten in uw
flesschen, juist als ze goed verlicht zijn. Langzamerhand
overtrekt een licht groen beslag de glaswanden; dat doet
de visschen eer goed dan kwaad; het zijn uiterst kleine
plantjes van denzelfden aard als de waterdraden, algen hee-
ten ze; maar zij beletten u het gadeslaan van de dieren,
en daarom is het toch in de eerste plaats te doen.
Welnu, zet wat meer en wat grooter slakken in het
water, die maaien heel aardig die algen wei af; hun tong
gaat onophoudelijk langs het glas en laat kaalgevreten stre-
pen na. Daarentegen l)rengen ze er weer wat anders op,
gelei-achtige, langwerpige, doorschijnende massa's van een
paar centimeter lengte; als ge een goede loupe hebt, kunt
ge daarin, na een paar dagen duidelijk kleine slakjes met
huisje en al ontdekken, en van dag tot dag hun ontwikke-
ling uit de eieren nagaan.
Die slakken eieren zijn meteen een gezocht voedsel voor
uw jonge stekelbaarsjes, evenals muggenlarven, die overal
in massa te scheppen zijn.