Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
dieren uit een moddersloot, maar de ondervinding zal het
u leeren. Alles wat dood is, plant of dier, moet zoo spoedig
mogelijk verwijderd worden, of uw vischteelt mislukt deerlijk.
Nu behoeft ge niet alles zelf te doen, ge kunt een reini-
gingsdienst instellen zonder bezwaar voor uw zakgeld. Breng
een flinke hoeveelheid kleine slakken in de flesschen; die
nemen het grootste deel van uw taak over. Of het gewone
waterslakken, met min of meer langwerpige huisjes, — of
wel slakken met platte huisjes zijn, waarvan de windingen
naast elkaar in plaats boven elkaar liggen — posthoorntjes,
zeiden wij jongens; planorbis heeten ze in de dierkunde —
is onverschillig. Groote slakken betalen zich zelf voor hun
diensten door uw waterplanten aan te tasten, en dat is lastig.
Wel wordt dit weer eenigszins vergoed, door de gelegenheid,
die zij u geven, hun eigenaardige vreetmanieren en bewegin-
gen na te gaan; hun spreekwoordelijke traagheid maakt dit
bijzonder gemakkelijk, en aan zoo'n slakkengang zit nog meer
vast, dan gij, zoo oppervlakkig beschouwd, zoudt denken.
In elk geval, het reinhouden vau uw vischkweekerij kunt
ge gerust aan uw slakken overlaten, alleen groote doode
dieren en planten moet ge noodzakelijk zelf weg nemen. Al
gebeurt dat in de sloot, waar de stekeltjes toch opperbest
gedijen, niet door menschenhanden, ge moet niet vergeten,
dat uw best ingericht aquarium toch nog maar nagebootste
natuur is.
Wat het licht betreft, daarvoor is wel het gemakkeüjkst
te zorgen. Voor een venster, als het kan soms buiten, is de
beste' plaats; maar langdurig direct zonlicht is schadelijk,
tenzij ge van een groote voorraad schaduwgevende planten
voorzien zijt; drijvende, vooral kikkerbeet of duitblad, zijn
voor het aanbrengen van schaduw zeer geschikt en dat
goedje gedijt weer kostelijk, als ge veel vischjes kweekt,
daar het op zijn beurt profiteert van het koolzuur, dat uw