Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Misschien hebt ge dan oolv gelegenheid, eens op te merken,
hoe aardig hij zoo'n ingegraven nestje van de noodige zuur-
stof voorziet. Hij staat soms minutenlang loodrecht boven
de opening, den kop naar beneden en drijft met alle vinnen
en met den zijwaarts gebogen staart een bestendigen stroom
van versch water, in en door het eiernest heen.
Nestbouwende visschen zijn er maar weinig; in ons land
maar één; en opmerkelijk is 't dat het stekeltje, die ééne,
zoo'n gering aantal eieren legt, een twintig of dertig hoog-
stens, en die zijn soms nog van meer dan een wijfje afkomstig.
Dat voor de veiligheid van al de honderdduizenden eieren,
die een haring of een kabeljauw schiet, niet gezorgd behoeft
te worden is duidelijk; als er maar een klein aantal van
uitkomt, zal de visch niet uitsterven.
Maar het stekeltje heeft er in vergelijking zoo weinig,
daarom zorgt het mannetje er zoo goed voor. Daarom? Och,
dat is maar bij wijze van spreken, — het stekeltje met zijn
goudroode borst, weet van de inrichting in de natuur im-
mers niets. Het is geen mensch, die vergelijken, nadenken
en oordeelen kan wat nuttig voor hem of zijn nakomehngen
is. Hij doet het, omdat hij het moet doen, hij kan niet
anders, de natuurdrift dwingt hem er toe, en — als wij het
hem zien doen, bewonderen wij niet alleen dat redelooze
viöchje, maar in dat vischje de wijze inrichting der levende
wereld zelve. Hem die in dat vischje die drift heeft inge-
schapen, of gezorgd heeft, dat die er in ontstaan kon.
Maar hoe lui onze kleintjes in het leven te houden, om ze
te zien wassen? Dat is zeer lastig in een kleine llesch, iets
minder in een groot aquarium, maar toch in beide mogelijk.
Houd bij alle pogingen, die ge doet om uw dieren of
planten in het leven te houden, toch steeds in gedachten,
dat daartoe vier zaken onmisbaar zijn: voedsel, lucht, licht
en reinheid. Hot laatste klinkt misschien wat vreemd voor